Program 2017

TEMA: FUGTSIKRE FACADER

 

Tid            

Program

Oplægsholder

08.30 Registrering og morgenkaffe  
09.00 Velkomst
 • Forskningschef Ruut Peuhkuri, SBi, formand for IDA Bygningsfysik.
09.10 Er det et problem, når dampspærrer er lavet af genbrugsplast?
 • Udviklingschef Søren Meyer, Grundejernes Investeringsfond
 • Direktør Jens Eg, DAFA A/S
09.50 Bliver der fusket med trykprøvninger?
 • Formand Vivi Gilsager, Foreningen Klimaskærm
 • Teamleder Anja Munch Harbo, Gladsaxe Kommune
10.30 Hvilke ændringer forventes i BR18 med betydning for bygningsfysiske forhold? 
 • Specialkonsulent Niels Varming, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
11.00 Pause  
11.20 Hvilke vindspærreplader skal vi bruge i stedet for MgO-plader?
 • Adjungeret professor, direktør Tommy Bunch-Nielsen, SBi hhv. Bunch Bygningsfysik ApS
 • Direktør Mikael Koch, Træinformation
 • Teknisk chef Frank Brøndum, Cembrit A/S
12.30 Frokost  
13.30 Hvordan sikres bygbarheden ved design af lette facader?
 • Programchef Mikkel Kragh, Dansk Arkitekturcenter
14.00 Hvordan bidrager facadens udformning til bygningens indeklima?
 • Seniorforsker Kjeld Johnsen, SBi
14.30 Pause   
14.50 Hvilke fugttekniske problemer kan facader med tyndpuds medføre?
 • Afdelingsleder Mari Brandl, Renovering og Bygningsfysik, Rambøll 
15.20 Hvilke brandmæssige risici skal tages i betragtning ved nye facadekonstruktioner?
 • Projektleder og specialist i brandsikkerhed Anders Bach Vestergaard, Kullegaard Arkitekter
15.50 Afrunding og evaluering. Hvad vil I høre om næste år?
 • Forskningschef Ruut Peuhkuri, SBi, formand for IDA Bygningsfysik.

16.00

AFSLUTNING

 

Vis dine produkter frem på Bygningsfysikdagen

Du kan få en stand på Bygningsfysikdagen, hvor du i pauserne kan eksponere din virksomhed og/eller dine produkter over for alle deltagerne. Prisen for en standplads er 8.000 kroner ekskl. moms (inkl. en enkelt adgangsbillet).

Kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen
E-mail: kurser@sbi.aau.dk
Telefon: 99 40 23 21