Bygningsfysikdag i København

Bygningsfysikdag 2017

Bygningsfysikdag Foto: Jørgen True

Bygningsfysikdag 2017 blev afholdt i samarbejde mellem IDA Bygningsfysik, BYG-ERFA og SBi ved Aalborg Universitet København.

Temaet for Bygningsfysikdag 2017 var fugtsikre facader. Vi kom omkring så forskellige, aktuelle bygningsfysiske emner som dampspærrer, trykprøvning, vindspærrer, lette facadeelementer, solafskærmninger, tyndpuds, brandsikkerhed og forventede ændringer i BR18.

Præsentationerne udsendes til deltagerne på e-mail.

(Foto: Jørgen True)

Sæt X i kalenderen

Bygningsfysikdag 2018 afholdes:

Onsdag 2. maj 2018 kl. 9.00 til 16.00.

Statens Byggeforskningsinstitut 
Aalborg Universitet København 
A. C. Meyers Vænge 15 
2450 København SV

 

Tilmeld dig her