Bygningsfysikdag i København

Bygningsfysikdag 2017

Bygningsfysikdagen afholdes i samarbejde mellem IDA Bygningsfysik, BYG-ERFA og SBi ved Aalborg Universitet København.

På bygningsfysikdagen deler forskere, praktikere og beslutningstagere den nyeste viden om bygningsfysik. Målgruppen for bygningsfysikdagen er alle, der arbejder med at skabe bedre byggeri, særligt med hensyn til energiforbrug, fugt og indeklima.

Årets tema er fugtsikre facader, hvor vi kommer omkring så forskellige, aktuelle bygningsfysiske emner som dampspærrer, trykprøvning, vindspærrer, lette facadeelementer, solafskærmninger, tyndpuds, brandsikkerhed og forventede ændringer i BR18.

(Foto: Jørgen True)

se PROGRAMMET FOR bygningsfysikdag 2017

 

Vis dine produkter frem på Bygningsfysikdagen

Du kan få en stand på Bygningsfysikdagen, hvor du i pauserne kan eksponere din virksomhed og/eller dine produkter over for alle deltagerne. Prisen for en standplads er 8.000 kroner ekskl. moms (inkl. en enkelt adgangsbillet).

Kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen
E-mail: kurser@sbi.aau.dk
Telefon: 99 40 23 21

Tid og sted 2017

Onsdag 10. maj 2017 kl. 9.00 til 16.00.

Statens Byggeforskningsinstitut 
Aalborg Universitet København 
A. C. Meyers Vænge 15 
2450 København SV