AAU logo

Bygningsfysikdag i København

Det er i år 4. gang, at BYG-ERFA, IDA Bygningsfysik og SBi går sammen om at afholde Bygningsfysikdagen. 

I år er der ikke valgt et samlet tema for dagen, men i stedet udvalgt nogle emner, hvor vi kan få lov til at dykke ned i de bygningsfysiske detaljer og nyeste viden på området.

Vi starter dagen med at se nærmere på tagkonstruktioner, som SBi for nylig har udgivet en SBi-anvisning om. Derefter udforsker vi problemer med kuldebroer og forskellige erfaringer med træbyggeri i Norden. Om eftermiddagen diskuterer vi materialers levetider i et bygningsfysisk bæredygtighedsperspektiv.

Se programmet herunder eller download programmet som pdf

Tid

Program

Oplægsholder

08.30    Morgenmad og kaffe  
09.00    Velkomst
 • Forskningschef Ruut Peuhkuri, SBi, formand for IDA Bygningsfysik
09.10    Ny SBi-anvisning om tage
 • Erik Brandt, seniorforsker, SBi
09.35    Hvordan sikrer vi langvarige lufttætte løsninger ved tagrenovering?
 • Johnny Lundgreen, underviser, Roskilde Tekniske Skole
09.55   

Giver for meget ventilation af kolde skunkrum skimmelvækst?

 • Nickolaj Feldt Jensen, ph.d.-studerende, DTU Byg
10.15 Lufttæthed og risiko for skimmelvækst ved efterisolering af tage
 • Tommy Bunch-Nielsen, direktør, Bunch Bygningsfysik og adjungeret professor, SBi
10.35

Pause

 
11.05

Kuldebroers indflydelse på klimaskærmens varmetab

 • Mads Hulmose Wagner, gruppeleder, MOE A/S
11.25

Fugtsikring i byggeperioden af byggeri med massive træelementer (CLT)
- Oplægget holdes på engelsk

 • Lars Olsson, forsker, RISE, Sverige
11.45

Danske erfaringer med massive træelementer (CLT). Håndtering af fugt i byggeperioden.

 • Bo Pedersen, Kompetencechef, trækonstruktioner, MOE A/S
12.05

Frokost

 
13.05

Sådan påvirker designstrategi og materialevalg bygningers miljøbelastning

 • Harpa Birgisdottir, seniorforsker, SBi
13.25 Vurdering af levetider for byggematerialer og bygningsdele
 • Niels-Jørgen Aagaard, institutdirektør,
  DTU Byg
13.45 Materialer, levetider og robusthed i DGNB-certificering
 • Lau Raffnsøe, teknisk direktør, Green Building Council Denmark
14.05

Pause

 
14.35

Levetider af materialer – testet under kontrollerede forhold i laboratoriet

 • Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, SBi
14.55 Ny, billig og effektiv målemetode til bestemmelse af bæredygtige byggematerialers fugtegenskaber
 • Rasmus Lund Jensen, lektor, Institut for Byggeri og Anlæg, AAU
15.15

Upcycle Studios: Hvad er de bygningsfysiske udfordringer for fremtidens cirkulære byggerier?

 • Niklas Nolsøe, Lead Designer, Lendager UP
15.45 Afrunding
 • Ruut Peuhkuri
16.00

Afslutning med netværk, snacks og drikkevarer

 
16.30

Tak for i dag

 

 

Tilmelding til bygningsfysikdag 2020

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til din tilmelding, så kontakt venligst kursussekretær Birgitte Christiansen

E-mail: kursus@sbi.aau.dk
Telefon: 99 40 23 21

Book en stand

Vidste du, at du kan vise dine produkter frem på Bygningsfysikdagen? Bygningsfysikdagen er det perfekte sted at eksponere dine varer, tjenesteydelser og oplysningskampagner m.v., når det handler om bygningers varmeforbrug, fugt og indeklima.

Du kan få en stand, hvor du i pauserne får masser af opmærksomhed. I år er der dog kun plads til maksimalt 6 stande, så hvis du er interesseret, bør du hurtigt booke en standplads.

Kontakt venligst Søren Weibøl Bertelsen
E-mail: swb@sbi.aau.dk
Telefon: 99 40 23 80
Pris: 8.000 kr. ex moms (billet til Bygningsfysikdagen er inkluderet)