Bygningsfysikdag i København

Program 2019

I 2019 var det 4. gang, at BYG-ERFA, IDA Bygningsfysik og SBi gik sammen om at afholde Bygningsfysikdagen. Der var ikke valgt et samlet tema for dagen, men i stedet udvalgt nogle emner, hvor vi kunne få lov til at dykke ned i de bygningsfysiske detaljer og nyeste viden på området.

 

Se programmet herunder eller download programmet som pdf

Tid

Program

Oplægsholder

08.30    Morgenmad og kaffe  
09.00    Velkomst
 • Forskningschef Ruut Peuhkuri, SBi, formand for IDA Bygningsfysik
09.10    Ny SBi-anvisning om tage
 • Erik Brandt, seniorforsker, SBi
09.35    Hvordan sikrer vi langvarige lufttætte løsninger ved tagrenovering?
 • Johnny Lundgreen, underviser, Roskilde Tekniske Skole
09.55   

Giver for meget ventilation af kolde skunkrum skimmelvækst?

 • Nickolaj Feldt Jensen, ph.d.-studerende, DTU Byg
10.15 Lufttæthed og risiko for skimmelvækst ved efterisolering af tage
 • Tommy Bunch-Nielsen, direktør, Bunch Bygningsfysik og adjungeret professor, SBi
10.35

Pause

 
11.05

Kuldebroers indflydelse på klimaskærmens varmetab

 • Mads Hulmose Wagner, gruppeleder, MOE A/S
11.25

Fugtsikring i byggeperioden af byggeri med massive træelementer (CLT)
- Oplægget holdes på engelsk

 • Lars Olsson, forsker, RISE, Sverige
11.45

Danske erfaringer med massive træelementer (CLT). Håndtering af fugt i byggeperioden.

 • Bo Pedersen, Kompetencechef, trækonstruktioner, MOE A/S
12.05

Frokost

 
13.05

Sådan påvirker designstrategi og materialevalg bygningers miljøbelastning

 • Harpa Birgisdottir, seniorforsker, SBi
13.25 Vurdering af levetider for byggematerialer og bygningsdele
 • Niels-Jørgen Aagaard, institutdirektør,
  DTU Byg
13.45 Materialer, levetider og robusthed i DGNB-certificering
 • Lau Raffnsøe, teknisk direktør, Green Building Council Denmark
14.05

Pause

 
14.35

Levetider af materialer – testet under kontrollerede forhold i laboratoriet

 • Torben Valdbjørn Rasmussen, seniorforsker, SBi
14.55 Ny, billig og effektiv målemetode til bestemmelse af bæredygtige byggematerialers fugtegenskaber
 • Rasmus Lund Jensen, lektor, Institut for Byggeri og Anlæg, AAU
15.15

Upcycle Studios: Hvad er de bygningsfysiske udfordringer for fremtidens cirkulære byggerier?

 • Niklas Nolsøe, Lead Designer, Lendager UP
15.45 Afrunding
 • Ruut Peuhkuri
16.00

Afslutning med netværk, snacks og drikkevarer

 
16.30

Tak for i dag