Bygningsfysikdag i København

Corona-retningslinjer

Corona-retningslinjer

Bygningsfysiskdag vil blive afviklet efter myndighedernes retningslinjer.